Regione Lazio - Assessorato alla Cultura
Istituto Italiano di Cultura a Praga
Italské Kulturní Oddélení v Praze

Ideato e prodotto da
Abiti di
Musiche di
Regia di

Organizzazione:
Coordinamento tecnico:
Coordinamento moda: Coordinamento musica:
Aiuto regia:

Interpreti:

 

 

 

 

 

 

Casting:

Ufficio Stampa a Roma:
Ufficio Stampa a Praga:
Service tecnico:

Grafica:

In collaborazione con:

Si ringrazia:

Vrtti Opera
Gattinoni
Michael Nyman

Francesco Franci

Gianfranco Evangelista
Nunzio Antolini
Pia Soli
Stefano Dominella
Maurizio Pittacolo
Johna Mancini
Eva Schwaigerová
Petra Bochnícková
Gabriela Fronková
Zuzana Mensíková
Vèra Stefánková
Zuzana Vasková
Alan Fiedler
Martina Kolbingerová
Otakar Panchátek
Stanislav Ondrácek
Oldrich Bilek
Miroslav Zadrazil
Emil Mrizek

První Neomezená
Zoja Kodesová
Cesare Nissirio
První Neomezená
Dance Light Music
Filippo Ciriciofolo Interproductions
Tritype

Anna Rita Leanza

Carlo Ermini
(Regione Lazio)
Angelamaria Cavagnis
(Addetto Culturale Istituto Italiano di Cultura)
Paní Jané Simáckové
(Istituto Italiano di Cultura)
Gianni Blumthaler
(SBP)

Návrh a produkce
Kostymi
Hudba
: Rezie

: Priprava
: Technické zpracováni
: Módní zpracováni
: Hudební zpracováni
: Pomocná rezie

: Haraji

 

 

 

 

 : Casting

: Tiskové stredisko v Rimé
: Tiskové stredisko v Praze
: Technicky Servis

: Grafika

: Ve spolupráci s

: Dékujeme

indietro